Kiruna kan få problem att ta hand om förorenade jordmassor

1:41 min

Det kan ifrågasättas om det finns tillräckligt med kapacitet i Kiruna att hantera alla de förorenade jordmassor som kan komma att hittas runt om i staden.

I dag finns det ungefär 19 000 ton inne på en anläggning som har tillåtelse att hantera 20 000 ton. Det är Tekniska verken som i samarbete med Sakab hanterar jordmassorna.

– Vår bedömning är att 20 000 ton ska räcka till. Vi ska vara duktiga och effektiva i vår behandling, säger Jan Fjordell, vd i Tekniska verken i Kiruna.

Den senaste tiden har anläggningen fått in allt mer jordmassor. Mark där delar av nya Kiruna ska byggas har visat sig vara drygt sju gånger mer förorenad än tidigare uppskattningar. LKAB som utför saneringen utesluter inte heller att det kan finnas ännu mer föroreningar i marken.

En annan aktör som vill gå in och hantera de förorenade jordarna är Swerecycling som är en del av Peabkoncernen. Problemet är att det är svårt att hitta mark där en anläggning kan byggas.

Arbetschef Thomas Fägerman i Swerecycling är inte övertygad om att den kapacitet som finns i Kiruna kommer att räcka till.

– Blir det mer än 20 000 ton, ja då är det fullt. Då vet man inte vad man ska göra med det.

Hur kan man lösa det?

– Ett sätt är att möjliggöra för fler aktörer att komma över mark för att sätta upp anläggningar, säger Thomas Fägerman.

Han menar också att det inte är ovanligt att det hittas mer föroreningar än vad man tidigare har räknat med.

– Det är ganska normalt vid saneringsprojekt. Och då är det viktigt med en beredskap, säger han.