ISIDOR

Journalisternas arbetsverktyg Isidor har fått nya kläder

Sveriges Radios digitala tjänster drivs av ett egenutvecklat publiceringssystem som kallas för Isidor. Lagom till att Isidor blivit tonåring så har systemet fått nya kläder. Den underliggande plattformen ligger fast, men redaktörsgränssnittet har byggts om från grunden. Det nya systemet är mycket mer tydligt och snabbjobbat. 

När vi sist skrev om vårt skräddarsydda publiceringssystem Isidor så gjorde vi bedömningen att dess betydelse skulle minska. Så här tre år senare märker vi att systemet är viktigare än någonsin tidigare. Varje vecka är det nära tusen redaktörer från Sveriges Radio och externa produktionsbolag som är inne och skriver för sverigesradio.se och Sveriges Radio Play. 

Vi har haft som mål att förenkla publiceringsprocessen. Den återkoppling vi får från redaktionerna tyder på att vi har lyckats. Det är särskilt tydligt i bildarbete där vi dramatiskt har minskat antalet klick. Verktyget är nu mer tydligt med vad som förväntas av redaktionen. Vi har anpassat Isidor efter våra programsidors olika webbuppdrag - redigerar man Spanarnas webbsida så ska man också bara mötas av de puffar, publiceringar och redigeringsmöjligheter som gäller för uppdraget. En webbredaktör på Ekot möts av det som gäller för nyhetsuppdraget. 

De olika webbuppdragen har också skapat strukturen i hur det nya Isidor har växt fram. De allra enklaste uppdragen tillgodosågs först. Därmed kan dessa användare börja använda det nya gränssnittet samtidigt som vi fortsatte att utveckla de lite mer invecklade arbetsflödena. Parallellt fungerar det befintliga Isidor som förut och bommas igen först när alla är överflyttade och alla buggar är lösta.

Under huven har mer än fem år gammal asp.net webforms teknik ersatts av en modern single-page-application i följsam design. Det gör att systemet upplevs snabbare av användarna, och mindre resurskrävande att förvalta för utvecklarna. Projektgruppens glädje och stolthet har smittat av sig på systemet i form av hög kvalitet och en känsla av lekfullhet i användargränssnittet.

Isidor är en viktig del av den digitala arbetsmiljön på Sveriges Radio. Kan vi bidra till att göra arbetsmiljön enklare och mer lustfylld är det något vi kan vara stolta över.