Klagan på trafikbuller

Boende innanför Norderport i Visby får inget stöd av miljödomstolen för sitt krav på att kommunen ska göra mer för att dämpa trafikbullret.
Bostadsrättsföreningen Pomona tycker inte att det räcker med de blomlåder som kommunen har ställt upp för att få bilarna att köra långsammare. Fordonsförarna har lärt sig att passera hindret utan att sakta hastigheten och några nya bullermätningar har inte gjorts. Kommunen har svarat att man arbetar med olika tekniska lösningar för att minska bullerstörningarna. Miljödomstolen avslår överklagandet , men påminner om att det bör göras nya bullemätningar för att bedöma om det behövs fler åtgärder för att minska trafikbullret.