Solstormen som gav norrsken i söder

4:23 min

De senaste dagarna har en solstorm, som är ett moln av plasma som avges från solen, orsakat en jordmagnetisk storm här på jorden. Därför har man kunnat se norrsken denna veckan, ända ner i norra Italien.

Henrik Lundstedt forskar på solen vid institutet för rymdfysik i Lund. Han berättar om solstormen i veckan.

– En jordmagnetisk storm varar i flera dagar, men vi kommer inte att få något så kraftigt som vi fick den 17 mars, säger Henrik Lundstedt.

Men det är inte bara norrsken som drabbar jorden efter en solstorm. Om fenomenet är riktigt starkt skulle det kunna slå ut elektriska och tekniska system. Denna gången var det ingen kraftig solstorm som drabbade jorden, och vi märkte bara av minimala störningar.

Men Henrik Lundstedt säger att solstormarna har ökat.

– Det spännande är ju att vi börjar se många fler sådana här solstormar. Och vi hade en 2012, den 23 juli, men det var på solens baksida. Så där hade vi tur.

Vår reporter Tove Nordén har pratat mer med Henrik Lundstedt om just solstormar. Vad betyder det här med svaga och starka solstormar?

– Jo, på solens yta finns ju olika aktiva områden, som då rör sig över solens yta och när de här aktiva områdena avger ett stort plasmamoln kallas det för solstorm. I plasmamolnet finns en massa partiklar med energi. Partiklarna accelererar över polerna och stöter ihop med atomer och molekyler och sänder ut ljus, som blir norrskenet. Ju starkare solstorm, alltså ju mer energi innehåller partiklarna i plasmamolnet som solen avger, desto större blir den här norrskensovalen, som gör att vi kan se norrskenet på sydligare breddgrader.

– I norrskensovalen går det också en ström som kan skapa ett elektrisk fält, och det är de här strömfälten som bildas som just kan skada elektriska system.

Men märktes några sådana effekter under den här solstormen?

– Eftersom solstormen inte var särskilt stark så var det minimala störningar. I Östersund slogs en transformator ut i stamnätet men det blev inga konsekvenser så att det märktes. Sedan slog kortvågskommunikationen ut den 11 mars, det var lite sådana små saker bara.

Men kan man förutsäga de här solstormarna, jag tänker så att det går att förbereda sig och försöka få minimala skador på elnätet?

– Tyvärr går det inte att förutsäga exakt när det kommer bli starka solstormar, men det är vad man forskar på just nu. Idag studerars solens aktivitet varje dag, och Henrik Lundstedt som vi hörde tidigare kan få bilder direkt från satelliter på solen. Men det är vad som är utmaningen, att försöka tolka mönstret bättre och förutspå större solstormar för att kunna skydda elektriska system på jorden.