Lorentz lobbar för regionalstöd

Landshövdingarna från Norr- och Västerbotten gör gemensam sak och uppvaktar EU för att behålla det stöd som kommer från EU:s strukturfonder. Tillsammans med landshövdingarna åker politiker och tjänstemän till Bryssel för att uppvakta EU kommissionen.
Det finns länder inom EU som bara vill att EUs strukturfonder ska gå till fattiga länder. Men från norra Sverige vill man peka på den negativa befolkningsutvecklingen- och att DET ska vara ett argument för att norra Sverige även i fortsättningen behöver medel´från strukturfonderna. EUs nuvarande regionalstöd gäller fram till 2006. Från och med 2007 börjar en ny programperiod för regionalstödet.