LO och Saco: Återinför arvsskatt

Återinför arvs- och gåvoskatten och håll momsen enhetlig på 25 procent. Det föreslår LO och Saco som utgångspunkter för en ny stor skattereform.

Sverige har inte råd med ett skattesystem som håller på att haverera, skriver företrädare för fackorganisationerna i Dagens Nyheter.

De uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning med sikte på en skatteomläggning.

De påpekar att det totala skattetrycket har sänkt väsentligt i Sverige sedan början av 1990-talet. Nu är det inte möjligt att sänka ytterligare utan stora nedskärningar i välfärden, snarare kanske det behöver höjas, enligt Robert Boije, samhällspolitisk chef på akademikerorganisationen Saco, och Ola Pettersson, chefsekonom på LO.

Skatten på arbete bör inte öka, och värnskatten bör slopas. Skatten på kapital bör vara 30 procent utan undantag, är några av punkterna.

En enhetlig moms på 25 procent, vilket innebär dubblerad moms på livsmedel och restaurangbesök, kan öka skatteintäkterna med uppemot 60 miljarder kronor, framhåller de.

Med den gemensamma artikeln vill Saco och LO, som delvis representerar olika intressen, visa politikerna att det går att få samsyn om ett nytt skattesystem.