Laxfisketurismen hotad

Den planerade laxfisketurismen efter kusten är hotad. Det anser Torne-, Lainio- och Muonio älvars förening angående fiskeriverkets beslut att tidigarelägga av fiskestarten.
I ett brev till regeringen skriver älvföreningarna att de nya reglerna blir förödande för de vilda laxbestånden i området. - Det är sorgligt att man inte tar den ekologiska hänsyn som behövs bara för att gå en liten grupp fiskare till mötes, säger Roland Henriksson, ordförande i föreningen. Utan att bryta mot lagen kan yrkesfiskarna längs Norrlandskusten i fortsättningen lägga sina redskap i vattnet redan den 11 juni. I sin skrivelse till regeringen hävdar Torne-, Lainio- och Muonio älvars förening att tidigareläggningen av fiskestarten kommer att förstöra den förstärkning av de vilda laxbestånden som skett under senare år.