Politiker tvivlar på förslag om nytt skattesystem

2:15 min

Ekonomer från LO och Saco föreslår ett nytt skattesystem, med slopad värnskatt för höginkomsttagare och återinförande av arvs- och gåvoskatten. Politikerna är positiva till anslaget men tvivlar på att förslaget kommer bli av.

– Det är ett sätt att jämna ut inkomstspridningen lite. Vi tycker också att det är bättre att man beskattar gratisinkomster hellre än ansträngningar, i form av arbetsinkomster, säger Robert Boije, samhällspolitisk chef Saco.

Robert Boije och LO:s chefsekonom Ola Pettersson uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning som kan se över av hur skattesystemet kan reformeras. Ett eventuellt nytt system skulle då ha en bred parlamentarisk förankring.

På Dagens Nyheters debattsida föreslår de två ekonomerna idag att arvs- och gåvoskatten återinförs, att det blir 25 procents moms på alla varor utan undantag. De föreslår också att skattetrycket på arbete lättas genom att värnskatten slopas, och att ett tak införs för marginalskatt på högst 50 procent.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson säger att förslaget ger bättre omfördelningsmöjligheter, till exempelvis barnbidrag, a-kassa och annan välfärd.

– De senaste åren har inkomstskillnaderna ökat, vilket främst beror på ökade kapitalinkomster. Vi föreslår hårdare beskattning av kapitalinkomster, det skulle innebära en bättre fördelningsprofil, säger Ola Pettersson.

Finansminister Magdalena Andersson (S) är positiv till att reformera skattesystemet. Men hon efterfrågar anpassningar till andra samhällsförändringar som skett sedan skattesystemet senast reformerades på 90-talet. Hon syftar då på den tilltagande globaliseringen och den ökade fokuseringen på klimatfrågor.

Att slopa värnskatten ser Magdalena Andersson (S) inte som aktuellt.

– Höginkomsttagare har fått stora skattelättnader de senaste åren. Vi socialdemokrater föreslår inga ytterligare sänkningar, tvärtom vill vi höja inkomstskatten för höginkomsttagare, säger Magdalena Andersson (S).

Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Erik Ullenhag vill inte återinföra arvs- och gåvoskatten, och han tror inte heller att det kommer bli någon skattereform den närmsta tiden. Men Ullenhag (FP) är ändå positiv till dagens gemensamma förslag från ekonomerna på LO och Saco.

– Jag välkomnar att även LO skriver under på att inte höja skatten på arbete, därmed kan principen "hälften kvar" gälla. I nuläget ser jag dock få förutsättningar för breda politiska överenskommelser, säger Erik Ullenhag (FP).