Svenska Akademiens ordlista avråder från kränkande uttryck

2:14 min

Om knappt en månad släpps den senaste versionen av Svenska Akademiens ordlista, SAOL 14. 13 000 nya ord har letat sig in och en nyhet är att fler kränkande ord försetts med en sorts varningstexter - rekommendationer att man bör välja ett annat ord i stället.

– Bakom orden: "neger", "zigenare" och "lapp", kommer vi istället råda folk att använda uttrycken: svart, rom och same, berättar professor Sven-Göran Malmgren som är huvudredaktör för SAOL 14.

Svenska Akademien har även i tidigare upplaga haft alternativa rekommendationer kring vissa ord och sammansättningar, men nu blir man tydligare och utökar listan med fler ord. Det bottnar i att SAOL:s redaktion tar intryck av pågående debatter och diskussioner i samhället: från genus till rasism.

– Det är inte jättevanligt att vi går in med rekommendationer så här. Men vi påverkas av stämningar och debatter i samhället. Och det här är känsliga ord att använda och då måste vi avråda från det, säger Sven-Göran Malmgren.

Vad rekommendationerna kommer spela för roll för läsarna kan Sven-Göran Malmgren inte uppskatta. Men berättar att man just nu håller på att göra en undersökning kring vilken effekt rekommendationerna har på läsarna. Förutom kränkande ord så har även vissa engelska uttryck en hänvisning till ett svenskt ord. Totalt rör det sig om hundra ord med ett ”använd istället”-alternativ.

Det man kan konstatera är att ord spelar en stor och viktig roll i vår vardag.

 – Ord är alltid jätteviktiga. Det handlar om hur man beskriver verkligheten och det i sin tur kan ha olika motiv,  säger Sven-Göran Malmgren.

Väcker känslor

I den 14:e upplagan av SAOL finns många tecken i tiden. Flera klimatrelaterade uttryck har tagit sig in. När det gäller jämställdhet så finns nu även en jämvikt mellan ”han” och ”hon" när det gäller exemplen som ska förklara ordens betydelse.

Och att sammanställa vår samtid, vardag och historia i 126 000 ord brukar nästan alltid ha en tendens att väcka reaktioner.

 – Vi får reaktioner hela tiden!  Det är jättekul att ha kontakt med läsekretsen. Det kommer säkert bli en del reaktioner efter den här upplagan också, säger Sven-Göran Malmgren.

13 000 nya ord kommer att finnas i SAOL 14. Och för att kvala in som ett nytt ord så måste det vara i allmänt bruk och fylla en funktion. Och ett av de på förhand allra mest uppmärksammade nya orden i SAOL 14 är pronomenet hen. Omdebatterat men numera också i omlopp: hen hittade i år till exempel till Melodifestivalen (i låten Groupie med Samir&Viktor) och användes i riksdagen för första gången 2013 av dåvarande jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) i en interpellationsdebatt.

– Det är otroligt sällan ett nytt pronomen kommer in i språket. Reaktionerna har varit blandade: både positiva och negativa. Men vi brukar svara att man inte behöver använda det själv men att ordet är vanligt och fyller ett behov, berättar Sven-Göran Malmgren.

I en intervju med Sven-Göran Malmgren i Metro.se framgår även att några så kallade "tveksamma ord-sammansättningar" stryks helt ur ordboken. Enligt Metro.se kommer exempelvis negerboll, indiandans och zigenarblod inte finnas med i kommande SAOL-upplagan.

En del av reaktionerna på förändringarna handlar om att man tycker att SAOL är ängsliga och uppfostrande. Men Språktidningens chefredaktör Patrik Hadenius ser inget fel med det.

- Man går väl till SAOL för att bli uppfostrad? Det är ju SAOL:s roll. Jag går ju inte till SAOL när jag vet hur det är, utan när jag behöver hjälp. Och då ska de ge en rekommendation och våga ta ställning.

Men kan man ta bort ord även om det faktiskt är många som använder dem?

- Nej, det är jag väl möjligen lite mer tveksam till. Det beror på skälet till att de tar bort det. Jag vet inte hur det är med "n-boll", om det används mycket eller om det är några få som använder det för att driva en tes om att man faktiskt ska använda det ordet. Men att ta bort "n-ordet", det tror jag vore olyckligt eftersom det ändå förekommer rätt ofta.

Intervjun med Patrik Hadenius om SAOL 14 hittar ni här nedanför. Där hittar ni även en längre intervju med Sven-Göran Malmgren, huvudredaktör för SAOL 14.

Den här texten har uppdaterats med ett förtydligande kring att Svenska Akademiens ordlista haft rekommendationer kring vissa ord även i tidigare upplagor.