Köerna till äldreboende borta

På knappt ett och ett halvt år har den långa kön till äldreboende i Varberg försvunnit.
Ett mer restriktivt system har införts där hänsyn inte längre tas till önskemål om bland annat balkong och bostad nära torget. Idag saknar 30 dementa personer servicelägenhet i Varberg, men de ska få egna bostäder när äldreboendet på Breared blir klart i höst. År 2000 var kön till en äldrebostad i Varberg bland de längsta i länet.