Här är orden som får varningstexter eller försvinner i nya SAOL

2:08 min

Snart kommer den nya versionen av Svenska Akademiens ordlista. För första gången har ord fått en slags varningstext som rekommenderar läsaren att använda ett annat ord i stället.

– Bakom orden: "neger", "zigenare" och "lapp", kommer vi istället råda folk att använda uttrycken: svart, rom och same, säger professor Sven-Göran Malmgren som är huvudredaktör för SAOL 14.

100 ord får ett alternativ

Svenska Akademien har även tidigare upplaga haft alternativa rekommendationer kring vissa ord och sammansättningar, men nu blir man tydligare och utökar listan med fler ord.

Det bottnar i att SAOL:s redaktion tar intryck av pågående debatter och diskussioneri samhället: från genus till rasism.

– Det är inte jättevanligt att vi går in med rekommendationer så här. Men vi blir påverkade av stämningar och debatter i samhället. Och det här är känsliga ord att använda och då måste vi avråda från det.

Förutom kränkande ord har även vissa engelska uttryck fått en hänvisning till ett svenskt ord. Totalt rör det sig om hundra ord med ett ”använd istället”-alternativ.

Flera kränkande ord försvinner

Det är också en hel del ord som försvinner från den nya upplagan av SAOL. Bland annat kränkande sammansättningar.

– Ord som negerboll, negerkyss och negerslav försvinner. Zigenarblod och zigenarfölje som också är väldigt nedsättande har vi tagit bort. De här orden blir borttagna eftersom att man kan säga att de är kränkande, säger Sven-Göran Malmgren och fortsätter:

– Vanligtvis tar vi bort ord eftersom att de är ålderdomliga. Då flyttar vi dem till den historiska ordboken SAOB istället. De finns också kvar med förklaringar på hemsidan SAOLhist

Varför flyttar ni inte orden som ni satt varningstexter på dit istället?

– Bra fråga. Det är en diskussion och ord som zigenare används fortfarande. Därför tycker vi att det kan vara bra att det finns kvar tillsammans med en varningstext så att folk inte använder det oreflekterat. SAOL ska trots allt spegla språket, svarar Sven-Göran Malmgren och avslutar:

– Det här handlar inte om ålderdomliga ord utan ord som är nedsättande. Men som trots allt inte är ålderdomliga.