De vill ge oss hjärnkoll på psykisk ohälsa

12 min

Att behöva vänta tre månader på en kurator, det riskerar försämra läget för den som har psykiska problem.

Det säger Susanne Bergkvist från Huskvarna, som själv har kämpat med psykisk ohälsa.

Detta apropå att det kan vara upp till tre månaders väntetid för att få träffa en kurator vid vårdcentralerna i Jönköpings län.

– Det kan krävas rätt mycket för att man ska ringa och får man då reda på att det kan ta tre månader så kan man tappa mycket av sin motivation och i värsta fall kan sjunka längre ner.

Samtidigt kommer nu en ny förening att startas i Jönköpings län för att fortsätta driva de här frågorna. Under några år har projektet Hjärnkoll drivits med ambassadörer riket runt, med målet att få fler att våga tala om psykisk ohälsa. Och nu står det klart att det blir en förening i Jönköpings län berättar en av Hjärnkolls ambassadörer, Sara Thil också från Huskvarna.

– Det är jätteviktigt att man vågar prata om psykisk ohälsa, det är den största orsaken till sjukskrivning. Det är vanligt förekommande och just skammen att prata om psykisk ohälsa är viktig att bryta säger Sara Thil.