Vad är egentligen skillnaden mellan Shia- och Sunnimuslimer?

8:14 min

Det pratas ofta om kriget mellan Sunni- och Shiamuslimer. Men vad är egentligen skillnaden på dessa två? Och varför krigar de?

Konflikterna mellan Shunni- och Shiamuslimer är något man hör om väldigt ofta. Men det är inte så mycket prat om vad som faktiskt är anledningen till att de är i konflikt. Här kommer lite kort information som kan hjälpa till att reda ut några frågetecken.

Sunni

Ordet kommer från ordet sunnah. Det kommer från "tradition" som innebär att inte bara Koranen ska följas utan även det som profeten Muhammed predikade. 

Sunnimuslimerna är den del som är störst. Ungefär 90 procent av alla muslimer är Sunni.

Shia

Shia betyder sekt eller grupp. Deras motsats till Sunni beskrivs av verser i Koranen där Gud säger till sin profet, Muhammed, att han inte har ansvar för de som splittrar sin religion med sekter. 

Shiiterna står endast för ungefär 10 procent av alla muslimer.

Libanon, Syrien, Irak, Bahrain, Jemen är de länder där Shiamuslimerna har ett stark närhet.

Konflikten

Konflikten grundar sig mycket i de olika synsättet på religionen. Det är också på grund av den senare tidens globala terrorism som konflikten mellan Shia och Sunni har hettats på igen. Göran Larsson, professor i religionsvetenskap på Göteborgs universitet, säger att det är viktigt att poängtera att inte alla muslimer delar den syn på religionen som ofta syns utåt i samband med dessa konflikter.

"Konflikterna har alltid funnits, men de aktualiseras ibland under historien. I många stunder under historien har de två parterna kunnat samexistera, och vi ser fler försök där grupperna försöker enas", säger Göran Larsson, professor i religionsvetenskap på Göteborgs universitet.