Stormöte för elefanternas överlevnad

1:43 min

Afrikanska elefanter riskerar att bli lokalt utrotade. Bara de senaste fyra åren har 100 000 elefanter skjutits av tjuvjägare för sina betars och elfenbenets skull.

Företrädare för ett 20-tal regeringar från Afrika, Europa och Asien möts nu i Botswana för att hitta sätt att motverka tjuvjakten.

Nästan graciöst tränger de vänliga jättarna ut ur träddungen och rör sig ljudlöst över slätten. Det enda som hörs är när någon stannar och bryter av en trädgren eller rycker upp en buske för att komma åt de späda rötterna. Sedan fortsätter vandringen mot nästa vattenhål.

I det vidsträckta ökenlandet Botswana finns nästan hälften av Afrikas elefanter - en fristad undan tjuvskyttar. Viltvårdaren Mike Chase, som ägnar sitt liv åt elefanter, har grundat organisationen "Elephants without borders. Han anser att elefanterna är flyktingar.

– Det är upp till ”Elephants without borders” att säkerställa att elefanter inte går en osäker framtid till mötes, säger han. 

I Botswana finns det nu för många elefanter. Men motsatsen finns längre norrut, i centrala och östra Afrika. Där skjuts elefanter i sådan mängd att i vissa länder bara har kvar var femte elefant och i andra länder hotas de av utrotning.

100 000 elefanter har dödats de senaste fyra åren, alla för sina betars skull. Tjuvjägarna får 800 kronor per kilo för elfenbenet, som säljs vidare till framförallt Kina för 17 000 kronor kilot - en handel som omsätter 150 miljarder kronor varje år.

Det enda sättet att stoppa tjuvjakten på elefanter är att övertyga Kina om att sluta köpa elfenben. Och det är det främsta syftet med elefanttoppmötet under tre dagar i Botswana. För vem kan tänka sig Afrika utan en afrikansk elefant, undrar Mike Chase.

– Ett Afrika utan den afrikanska elefanten skulle ha förlorat sin själ.