Tekniktrassel ett gissel i ambulansen

8:18 min

Trasslande teknik är irriterande för alla - men om man jobbar inom ambulansen kan både liv och hälsa vara i fara om den tekniska utrustningen inte fungerar som den ska. Det visar de så kallade avvikelserapporter som P4 Gävleborg tagit del av vid vår granskning av ambulansverksamheten i Gävleborg.

Det är särskilt ambulansernas övervakningsdator som håller koll på patientens EKG och blodtryck som ofta lägger av berättar ambulanssjuksköterskan Rebecka Holmgren i Söderhamn.

– Allt sker på den här så kallade MobiMed-datorn. Med den kan vi skicka patientens EKG och andra mätdata till sjukhuset, föra journal, slå larm och mycket mer, säger hon.

Vad innebär det för patienten om datorn inte fungerar.

– Det kan innebära en risk om patienten har en pågående bröstsmärta!

En källa till frustration

MobiMed-datorn är alltså själva hjärtat i ambulanssjukvården, men också en trilskande apparat som förra året ledde till 25 av de totalt 267 avvikelserapporter som förra året skrevs av de ambulansanställda själva. Även Rebecka Holmgren har flera gånger känt sig sviken av den viktiga tekniken:

– O ja! De hakar upp sig ibland och då blir man frustrerad, säger hon.

I det läget blir ambulanspersonalen hänvisad till att övervaka patienten manuellt och kan inte heller skicka mätdata till specialisterna på sjukhusets hjärtintensiv. Det är ingen katastrof, men ändå ett osäkert läge, konstaterar Rebecka Holmgren:

– När MobiMed lägger av måste vi själva försöka avgöra hur allvarligt hälsoläget är, säger hon.

Katastrofalt tekniktrassel

Mer oroande är då de avvikelserapporter som vittnar om att batteriet till ambulansens hjärtstartare har tagit slut.

Så här skriver en upprörd rapportskrivare i Hofors den 4 september fjol:

Ett medicinskt skräckscenario. Tänk om vi får ett hjärtstopp vi inte kan åtgärda på grund av tomt batteri. Vilka tidningsrubriker!

– Det skulle jag inte vilja vara med om. Det måste verkligen vara en mardröm för ambulanspersonalen, kommenterar Rebecka Holmgren.

 "Jämförelsevis små problem"

Ambulanser med motorproblem, radiokommunikation som inte fungerar och trasig medicinsk utrustning förekommer också i det 50-tal avvikelserapporter som rör tekniktrassel inom ambulansen förra året. Havererade patientövervakningsdatorer återkommer ständigt i rapporterna, men ambulansens verksamhetschef Jörgen Tranevik vill ändå inte kalla det ett särskilt stort problem:

– Det måste ses mot bakgrund av att vi förra året genomförde närmare 46 000 uppdrag. Samtidigt kan vi inte bortse från avvikelserna utan i stället använda dem för utveckling och förbättring av verksamheten, säger han.

Trassel med den tekniska utrustningen är den enskilt vanligaste orsaken till att ambulanspersonalen i Gävleborg skriver en så kallad avvikelserapport när den kommer hem efter en utryckning. Det säger Karin Rosén, kvalitetssamordnare vid ambulansen i Gävleborg och den som samlar in och tar hand om ambulanspersonalens vittnesmål om sådant som gått fel under ett uppdrag:

 – Ambulanspersonalen klagar oftast över krånglande teknik eller SOS Alarm, medan avvikelserapporter från andra verksamheter ofta handlar om oenighet inom personalen när patienter ska avlämnas vid akuten eller andra vårdinrättningar.

Rakel är inget mirakel 

Ett vid sidan av MobiMed återkommande teknikproblem ar att den vid en ambulansutryckning livsviktiga radiokommunikationen inte fungerar som den ska. Kommunikationssystemet Rakel som både polis, ambulans, räddningstjänst och SOS Alarm använder är bra men långt ifrån felfritt säger Rebecka Holmgren:

– Rakel är bra men det är ju fortfarande teknik som kraschar i bland. Då går det inte längre att samverka med exempelvis polisen, vilket naturligtvis förvärrar läget vid en olycka, konstaterar hon.

Rebecka Holmgrens slutsats blir att inte ens den mest avancerade utrustningen i ambulanserna är något att lita blint på i de kritiska situationer som är ambulanspersonalens vardag.

– Ambulansen är bara en bil med en massa teknik i. Mycket viktigare är vår egen kunskap och yrkesskicklighet som ytterst är det som håller verksamheten igång, säger hon.