Fler varsel på Ericsson

Ytterligare 20 000 Ericssonanställda kommer att varslas om uppsägning, det står klart efter företagets kvartalsrapport i dag.
Jessica Wahlström, som är SIF-ordförande på Ericsson i Linköping, säger att 3 500 anställda berörs i Sverige i år. Var varslen kommer att läggas är dock oklart. Från fackets sida hoppas man att koncernledningen väljer att ta bort hela verksamheter istället för att skära ned tvärsöver hela organisationen. I dag jobbar 1 200 personer på Ericsson i Linköping.