Skyddsvallar sänks för att klimatsäkra Holland

1:51 min

Klimatförändringar har fått Nederländerna att börja skänka tillbaka mark till havet. I år avslutas mångmiljardprojektet "plats för floden" som ska förbereda landet för ett förändrat klimat. 200 familjer har fått lämna sina hem.

Lantbrukaren Nol Hooijmaijers tar emot oss på sin gård på Overdiepse Polder, där han bott i 40 år. Området ligger några mil öster om Rotterdam och här sker något, med holländska mått, unikt just nu.

Hela området har rensats på träd och byggnader, och längs polderns sex kilometer långa norra strand sänks de skyddsvallar som tidigare hållit vattnet i floden Maas borta.

Vart 25:e år räknar myndigheterna med att vattenflödena i Maas blir så höga att vatten forsar in över jordbrukslandskapet här. Nol Hooijmaijers är en av lantbrukarna som fått köpa en av åtta nya gårdar, som byggts på sex meter höga konstgjorda kullar på poldern.

Men nio andra familjer har fått lämna området för alltid. De är inte ensamma om sitt öde. Totalt har 200 familjer tvingats lämna sina hem till en följd av mångmiljardprojektet "Plats för floden". Broar flyttas, vallar rivs och flodbäddar fördjupas för att hantera de större vattenflöden som väntas i landets floder i framtiden.

Samtidigt vidtar Nederländerna också en rad andra åtgärder för att göra landet "klimatsäkert", som de själva säger. Totalt räknar holländarna med att behöva investera motsvarande tio miljarder kronor om året för att möta en framtid med mer regn, häftigare oväder och högre havsnivåer.

– Vi måste justera vårt säkerhetskoncept, och vi tror att det involverar investeringsnivåer på i genomsnitt en miljard euro varje år, säger Peter Glas, chef för den holländska vattenmyndigheten.

Mer om Nederländernas åtgärder för att göra landet klimatsäkert i Klotet i morgon klockan 13.35.