Grafik: Så mycket kostade asylboendena 2014

2:19 min

Migrationsverket lade förra året 2,3 miljarder kronor på boende till asylsökande, av den summan lades 1,3 miljarder kronor på så kallade tillfälliga asylboenden (ABT-boenden). De är ungefär fyra gånger så dyra per person som när Migrationsverket hittar lägenheter till asylsökande. Anledningen till att man inte väljer den billigare bodendeformen är att lägenheterna är slut.

– Det är cirka fyra gånger dyrare att ha en boendeplats i tillfälligt boende än att ha det i lägenhet, säger Björn Andrén.

Förra året lade Migrationsverket ungefär 1,3 miljarder på kollektiva, eller så kallat tillfälliga, asylboenden. Migrationsverket betalar i genomsnitt knappt 200 kronor per person och natt. Eftersom upp till fyra personer kan dela rum så kan ett och samma rum kosta Migrationsverket 24 000 kronor i månaden. Medan en lägenhet för de fyra personerna kunde ha kostat 6 000 kronor.

– Skälet till det är att när vi hyr vanliga lägenhetskontrakt med marknadshyra, medan för tillfälliga asylboenden så köper vi en tjänst och det sker på helt andra villkor, säger Björn Andrén.

I tjänsten ingår till exempel städning och viss bemanning på boendet. Men det är inte dit alla pengar går. En av de största aktörerna inom asylboenden, Jokarjo, har en vinstmarginal före skatt på ungefär åtta procent. Det finns boenden som har betydligt högre lönsamhet. När det gäller upphandling för mat till de asylsökande hade dessutom Jokarjos dotterbolag en 40 procentig nettovinstmarginal. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tycker inte att det är bra att de här boendena blir så dyra för Migrationsverket.

– Nej, jag tror att vi måste bygga ut Migrationsverkets egna boenden, de här lägenhetsboendena som vi talar om. Så får man både en bättre ekonomi plus att jag tror att ekonomin blir bättre, säger Morgan Johansson.

Men Migrationsverkets upphandlingsstrateg Björn Andrén säger att Migrationsverket helt enkelt har svårt att hitta tillräckligt många och bra platser till låga priser. Det är också därför man nu har ökat maxgränsen för antalet asylsökande på samma boende, från 200 till 350 platser i grundavtalet. Med ytterligare möjlighet till tilläggsplatser så att det i praktiken kan bo 650 asylsökande på samma boende.

– Det största problemet är väl att kunna upphandla bra boenden till rimliga priser i den omfattning som krävs. Det är många som ska komma och de här anläggningarna måste finnas. Det är den största utmaningen.