#exporapport14

Rekordstor nazistisk aktivitet under valåret

4:55 min

Det rådde rekordstor aktivitet i de nazistiska rörelserna i Sverige under valåret 2014, konstaterar stiftelsen Expo i sin nya årsrapport.

I snitt spreds det propaganda, eller genomfördes olika manifestationer och aktioner sju till åtta gånger om dagen förra året.

– Det är enormt mycket fler aktiviteter. Bara på ett par års tid, på tre års tid, har det nästintill fördubblats. Så här mycket aktiviteter har vi aldrig sett, säger Anna-Sofia Quensel, utredare på Expo.

Det så kallade supervalåret 2014 där Svenskarnas parti bland annat hade en utbredd valkampanj är en stark förklaring till att stiftelsen Expo i sin sjunde rapport i ordningen nu kan se den hittills största uppmätta aktiviteten bland nazistiska rörelser i landet. Expo kallar det för "den rasideologiska miljön".

Det handlar om manifestationer, demonstrationer och konserter till exempel. Allt noggrant dokumenterat av rörelserna själva, berättar Anna-Sofia Quensel. Och till störst del handlar det om propagandaspridning.

– Det som är det övervägande antalet aktiviteter är propagandaspridning. Det är alltså spridning av flygblad, att man sätter upp klistermärken, oftast på natten. Svenska Motståndsrörelsen sätter upp väldigt många banderoller till exempel, säger Anna-Sofia Quensel.

– Det är också aktioner, som Svenskarnas Parti har genomfört till exempel det här med blå-gula band. Som de har klistrat över kommunhus och liknande med budskapet om att svenska jobb ska gå till svenskar bara, säger Anna-Sofia Quensel.

De här dekalerna och flygbladen, hur farligt är det?

– Budskapet i sig är ju farligt. Att målmedvetet gå in för att som i vissa fall rikta in sig på gymnasieskolor för att sprida det här budskapet det ska man inte se på något som man kan ignorera. Utan man ska ta det här på största allvar, säger Anna-Sofia Quensel.

Vid Peder Skrivares skola i Varberg till exempel har Svenska Motståndsrörelsen på sistone placerat ut avspärrningsband med hänvisningar till nazistiska hemsidor. Elever på skolan vittnar även om att de sett klistermärken med uppmaningar om försiktighet då det finns "blandade raser på skolan". Albin Brahimi är en av eleverna som går här.

– Jag tycker det är väldigt dåligt att än i dag inte kunna samarbeta med alla kulturer som finns i Sverige, det är så mångkulturellt här, säger Albin Brahimi till P4 Halland.

Än i dag, säger du?

– Med tanke på att nazisterna var som störst under andra världskriget så att det fortfarande finns kvar tycker jag är väldigt dåligt. Att folk inte har börjat inse att vi alla är människor, säger Albin Brahimi.

Antalet nazistiska organisationer har minskat de senaste åren i landet. Till exempel lade Nationaldemokraterna ner sin verksamhet helt förra året. Det handlar nu främst om Svenska Motståndsrörelsen och Svenskarnas parti. Men antalet aktiviteter har alltså fortsatt öka rejält.

Från 2334 aktiviteter 2013 till 2864 förra året, en ökning med 23 procent.

Något som sticker ut är att kampförberedande aktiviteter som fysisk träning och kampsportsträning mer än trefaldigats mellan 2013 och 2014, från 25 till 89.

– Med tanke på att Svenska Motståndsrörelsen är den mest militanta organisationen vi har i Sverige så är det något man ska fundera på vad det innebär att de har regelbundna träningstillfällen när man tränar med kniv till exempel, eller med sparkar och liknande, säger Anna-Sofia Quensel.

Det finns uttalanden av företrädare som menar att de enbart har de här kurserna för att idka självförsvar.

– Ja, det är precis vad de kallar det. Självförsvarsträning. Det är ju deras uppfattning, men den tror jag inte delas av alla andra, säger Anna-Sofia Quensel.

Det är inte nämnvärt i storstäderna som det varit flest aktiviteter, även om Stockholm ligger i topp på en sådan lista. Näst på tur kommer Jönköping och sedan Sundsvall. Först på elfte plats hittar vi Göteborg och Malmö på 37:e.

Utredare Anna-Sofia Quensel noterar också en ökad aktivitet i norra Sverige jämfört med tidigare.

Däremot gick det ju dåligt för Svenskarnas parti i valet i september. De fick inte ett enda eget kommunalt mandat. Och aktiviteterna där ser nu ut att ha minskat drastiskt, säger Anna-Sofia Quensel.

– De går ner och ligger på ett trettiotal aktiviteter under de två sista månaderna. Det är ett jätteras helt enkelt. Och ungefär likadant ser det ut nu under de två första månaderna 2015, säger Anna-Sofia Quensel. 

– Skulle det här hålla i sig hela det här året så skulle det innebära att deras aktiviteter mer än halveras. De kommer då till och med vara lägre än vad de var till exempel 2011 och 2010, säger Anna-Sofia Quensel.