Växjö

Skolan i Tävelsås blir kvar

1:40 min

Lågstadiet i Tävelsås läggs inte ner. Det beskedet fick ortsborna i kväll vid ett möte med politiker och tjänstemän i bygdegården. Ett hyreshus bredvid skolan, den så kallade ”gula villan”, byggs om till skollokaler till hösten.


– Jag är väldigt glad och tror att gula villan är en bra lösning, säger Majja Almqvist, en av många som kommit till bygdegården för att höra vad politikerna hade att säga om skolfrågan där ett av förslagen var att lägga ner lågstadiet.

– Vi tror att det är det bästa alternativet helt enkelt och vi kunde hitta den här ”gula villan” och det löste sig under processen. Vidingehem kunde ta den i anspråk och för en bra summa kunde man nyttja den för skolans och förskolans ändamål, säger Anna Tenje ( M), ordförande i utbildningsnämnden.

– Barnen kan vara kvar här, ingen behöver resa och vi behöver inte lägga ner skolan, så det är ett väldigt bra alternativ, säger Anna Tenje.

Till hösten drar det kommunala bostadsbolaget i gång ombyggnaden av hyreshuset för att anpassa det till skol- eller förskolelokaler. Tanken är att det ska vara inflyttningsklar till vårterminen 2016.

Det blir även en utbyggnad av matsalen i den riktiga skolbyggnaden och sammanlagt skapas cirka 200 kvadratmeter nya skollokaler i Tävelsås.

Föräldrar som inte fått plats till sina barn på förskolan på grund av trångboddheten fick också löfte om att alla ska få in sina barn till hösten.

– Jag tror vi komma att hitta flexibla lösningar under hösten, för det är bara under hösten det handlar om, sedan kommer det inte att vara några problem, säger Anna Tenje.