Klartecken för köp av Gripen

Den tjeckiska regeringen har idag formellt godkänt köpet av 24 Jas 39 Gripen. Dock återstår ännu flera steg innan affären slutgiltigt är i hamn.
Preliminärt blev affären klar redan i höstas, men den har fördröjts. Bland annat för att oppositionen i landet har försökt stoppa affären på grund av de höga kostnaderna. Det har också varit bråk kring själva anbudsförfarandet, eftersom Saabs konkurrenter valde att dra sig ur i ett tidigt skede och Gripen-planet stod då utan konkurrens. Ett villkor för köpet är motaffärer i Tjeckien värda 150% av priset på Gripen-planen, som uppgår till omkring 19 miljarder kronor.