Äldre i Västerås ratar e-hemtjänst

3:12 min

Av de 150 västeråsare som var först i landet att testa elektronisk hemtjänst - bildtelefoner och trygghetskameror - är bara 80 kvar efter drygt ett år. 

I många fall blev de som testade e-hemtjänsten helt enkelt för sjuka och flyttade till andra boendeformer, andra blev bättre och behövde inte lika mycket tillsyn, medan ytterligare några gick bort under resans gång.

Men en viktig orsak till att e-hemtjänsten i Västerås hittills inte blivit någon succé är att hemtjänstkunderna inte känner till den. Åsa Löving, utvecklare av e-hemtjänst, försöker nu sprida budskapet.

– Biståndshandläggarna är jätteduktiga nu på att informera på ett lättförståeligt sätt, för när man inte riktigt vet vad e-hemtjänst är, så är det inte lätt att tacka ja.

Tillsyn genom en kamera i taket, som slås på när e-hemtjänstkunden själv vill, är en bra idé för den som inte vill bli väckt av personal som kommer in i bostaden, förklarar Åsa Löving, och en bildtelefon passar den som inte vill bli störd av att det kommer hem folk. 

Men hur många tycker det är jobbigt att det kommer hem en person till dem? När det hoppar av människor i det här projektet, är det inte det personliga mötet de saknar då?

– Nej, oftast beror det på att man tycker det är jobbigt. Man kanske går längre i sin demenssjukdom, man kanske inte riktigt klarar av det, man börjar höra ännu sämre. Det är ofta de bitarna som gör att man inte fortsätter, eller att man blir så pass dålig att man flyttar till ett boende eller avlider. Personerna som har det här är sköra, säger Åsa Löving.