Lund

"Har frågat hur de klarar av sitt jobb"

9:40 min

Lundaforskaren och sociologen Roland Paulsen har profilerat sig med kritik av vårt moderna samhälles syn på arbete. Nu är han aktuell med boken "Vi bara lyder", där han under ett år har studerat Arbetsförmedlingen och hur förmedlarna får ständigt nya direktiv om kontroll.

Vi arbetar onödigt mycket. Det är en av sociologen Roland Paulsens teser, som han även utforskat i tidigare böcker och debattinlägg. Samtidigt som vi arbetar mer effektivt än någonsin tack vare tekniska landvinningar har arbetstiden inte kortats i Sverige på över 50 år.

– En effekt av det är att fler och fler utesluts. Så vi har ständigt ökande arbetslöshet. Och då har vi i Sverige den här stackars organisationen Arbetsförmedlingen som förväntas lösa det här problemet, och ta hand om alla människor som hamnar utanför och ge dem jobb.

Hård dom över arbetslinjen

Ett omöjligt uppdrag, menar Roland Paulsen. Samtidigt överskuggas det uppdraget helt idag av att arbetsförmedlarna snarare fungerar som kontrollanter än som förmedlare av hjälp och jobb.

"Vi bara lyder" är en svidande uppgörelse med de senaste årens arbetsmarknadspolitik och hur arbetsförmedlarnas yrkesroll slits mellan olika krav. Studien bakom boken är etnografisk. Paulsen har tillbringat ett år med att gå bredvid arbetsförmedlare och sitta och dricka kaffe på olika möten.

Förmedlarna själva är kritiska

– De blir utsatta för en hel del hot och våld från arbetslösa. Då har jag frågat dem hur de klarar av sitt jobb. För de flesta arbetsförmedlare är ganska kritiska mot den här utvecklingen från tjänst till kontroll.

Har du wallraffat på Arbetsförmedlingen utan att kollegorna vetat om att du är sociolog?

– Nej, det är väldigt vanligt i sociologin att man går ut på en arbetsplats och informerar om varför. Jag har absolut informerat om vad jag vill undersöka. Men sedan är det inte klart från början vart man ska komma, och vilka resultaten ska bli, för då skulle det inte vara vetenskap.

Ett år är ganska lång tid - hur väl stämde tesen du gick in med?

– Bland alla de arbetsförmedlare jag intervjuade var man överens om att det är en problematisk utveckling detta. Och man var väldigt kritisk mot att det blir mer och mer kontroll och nästan ingen förmedling alls.