Just nu
  • Regeringen håller pressträff om förstärkt coronastöd

Genustisdag

Sexköpslagens vara eller icke vara

1:12 min

Prostitutionen har flyttat från gatorna till internet. Ändå tycker genusvetaren Sarah Ljungquist att den svenska sexköpslagen är bra och har effekt. Allt fler länder följer också det svenska exemplet.

Den svenska sexköpslagen infördes 1999 och innebär att det är lagligt att sälja sex, men olagligt att köpa. Under den senaste tiden har en debatt förts om huruvida lagen inte enbart fått till effekt att prostitutionen har flyttat från gatan till internet. Genusvetaren Sarah Ljungquist tror att vi hade sett den utvecklingen i vilket fall som helst med tanke på hur användandet av nätet har expoloderat.

Så enligt Sarah Ljungquist behöver inte lagen ändras.

– Däremot kan man föra in andra åtgärder för att komma åt det här på nätet också, till exempel stärka lagstiftningen kring sexhandel just på nätet, säger Sarah Ljungquist.

Fler länder har följt Sveriges exempel och infört liknande lagar, och Sarah Ljungquist tycker att det skickar en viktig signal när det gäller att ta skulden från säljarna, och istället lägga den på köparna av sex.

– En prostituerad är ett offer för prostitutionen. Det går inte att jämföra med andra typer av handel av varor och tjänster, menar Sarah Ljungquist som förklarar att de flesta prostituerade är kvinnor eller HBTQ-killar.

– De befinner sig i en underordnad position och därför är det här ett steg för att synliggöra att det handlar om offer också.

Sarah Ljungquist är genusvetare och litteraturvetare på Högskolan i Gävle, och varannan tisdag besöker hon förmiddagen för att tala om ett aktuellt ämne.

Hör ett längre avsnitt ur Sarah Ljungquist besök i förmiddagsstudion här nedan!