Asylsökande barn får inte den undervisning de behöver

1:54 min

Många kommuner har inte rätt kunskap för att möta de asylsökande barnen som kommer till Sverige och dessutom har kommunerna svårt att få tag i lärare med rätt språkbakgrund. Det framkommer i en rapport som Skolinspektionen sammanställt efter att ha granskar 30 av landets kommuner med stort flyktingmottagande.

 – Man har svårt med kompetensen för lärare som ska arbeta med barnen. De har inte alltid kunskap om hur det är att vara barn och att vara utsatt för det som de här barnen har varit. De har varit på flykt ganska länge, många av dem, och man behöver kunskap kring asylsökande barns situation. Det är också så att man saknar de språkkunskaper i skolan som många gånger behövs, säger Ann-Marie Begler som är generaldirektör på Skolinspektionen.

Det finns en rad brister när det gäller undervisningen för de asylsökande barnen konstaterar Skolinspektionen som i dag kommer med en rapport.

Ett av de största problemen är kommunerna inte alltid vet hur många asylsökande barn som finns i kommunerna. Det beror bland annat på sekretessregler som hindrar Migrationsverket från att lämna uppgifter till kommunerna. 

Ett annat problem rör själva undervisningen. Det saknas modersmålslärare på många håll men också personal som kan bedöma vilken nivå barnen ligger på. Många gånger behandlas de asylsökande barnen som ett kollektiv, säger Ann-Marie Begler. 

– Man utformar undervisningen för asylsökande barn som grupp och det blir väldigt olyckligt eftersom en del av dem har haft en väldigt bra skolgång, en kvalificerad skolgång bakom sig. Andra har haft en betydande svårare skolsituation. Då är den individuella bedömningen mycket viktig, säger Ann-Marie Berger. 

Skolinspektionen föreslår idag tillsammans med organisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, en rad förslag, för att komma åt bristerna. Bland annat föreslås ändrade regler så att kommunerna kan samarbeta, till exempel köpa undervisning av varandra. Som det är i dag är skolan långt ifrån jämlik för de asylsökande barnen säger, Ann-Marie Begler. 

– Om de här barnen inte får en god skolutbildning, så är det stora risker att de hamnar permanent utanför systemet, att de inte kommer vidare i jobb till exempel, att de inte kommer vidare i högre utbildning, säger Ann-Marie Begler.