Svårt få äldreomsorg på annat språk än svenska

2:31 min

Bara var tredje kommun som svarat på Radio Swedens och Sisuradios enkät uppger att de erbjuder äldreomsorg specifikt anpassad för äldre med annat modersmål än svenska.

– Nu när min svenska gått förlorad kan jag inte göra så mycket mer än att ligga ner, säger 86-åriga Martti Laitila som bor på ett äldreboende i Upplands-Bro Kommun.

Martti Laitila har Alzheimers sjukdom, vilket gjort att han nu glömt den svenska han en gång kunde. På Marttis avdelning arbetar en finskspråkig undersköterska - deltid. När hon inte är på plats blir vardagen svår, berättar Marttis dotter Birgit Laitila.

– Han har jättesvårt att uppfatta de som pratar svenska. Han blir allt oroligare då. Och då ringer de till mig, för han blir bara aggressiv och skriker till.

Martti Laitila är en av nästan 250 000 utlandsfödda personer i Sverige som är 65 år eller äldre. Om tio år beräknas de vara närmare 100 000 fler. 

Radio Sweden och Sisuradio har skickat en enkät till landets alla 290 kommuner. 234 har svarat, och av dem uppger en klar majoritet att de ser ett behov av äldreomsorg på andra språk. Men bara en av tre svarar att de faktiskt erbjuder någon form av äldreomsorg speciellt anpassad till gamla med ett annat modersmål. Det är en lika stor andel som i en liknande Sverige Radio-enkät för åtta år sedan. 

– Det är ju lite märkligt att man inte är mer aktiv i kommunerna. Man måste börja planera och jag tycker att det är väldigt oroande att de inte har gjort det, säger Sirkka-Liisa Ekman, professor emerita vid Karolinska Institutet och expert på språkets betydelse i äldreomsorgen.

Det finns inget uttalat tvång för kommunerna att erbjuda äldreomsorg på andra språk än svenska, förutom för minoritetsspråken. Men enligt lagen ska omsorgen utformas efter den äldres behov och förutsättningar, och den äldre ska också kunna vara delaktig i den dagliga omsorgen.

I Tensta i Stockholm ligger det persiska äldreboendet Persikan. Ehteram flyttade hit för ett år sedan från ett annat boende där ingen annan pratade persiska. Och hon tycker att språket är viktigt.

– Här har jag bra kompisar. Jag kan prata med dem, det är jättebra, säger Ehteram.