Regeringen röstar om uranbrytning

2:53 min

Regeringspartierna kommer att rösta nej i Riksdagen till ett förslag om att förbjuda uranbrytning. Detta trots att särskilt Miljöpartiet i många år har krävt just detta.

Centerpartiets Helena Lindahl har skrivit en motion till Riksdagen om ett förbud. Hon är förvånad över att Miljöpartiet kommer att rösta nej. 

– Det jag kan konstatera det är att Miljöpartiet backar. De backar från det man lovade i valrörelsen. De backar från sitt valmanifest där de var tydliga med att man vill stoppa uranbrytning. Miljöpartiet sviker sina väljare, säger Helena Lindahl. 

Uranbrytning kan få allvarliga konsekvenser för miljön och orsakar radioaktivt avfall. I dag pågår heller ingen uranbrytning i Sverige och varje kommun har rätt att säga nej, även om regeringen skulle ge någon tillstånd att göra det.

Däremot pågår det prospektering efter uran på flera håll i landet. I sin motion till Riksdagen skriver Helena Lindahl att kommunerna borde få rätt att säga nej även till att leta efter uran och att man bör utreda ett totalförbud mot uranbrytning.

Miljöpartiet kommer alltså att rösta nej till den här motionen, trots att rollerna var de motsatta för bara ett par år sedan.

Då var det Miljöpartiet som skrev en motion om förbud och Centerpartiet som röstade nej, av hänsyn till de andra allianspartierna. Den gången sa Miljöpartiets energipolitiske talesperson Lise Nordin såhär, i Ekot. 

– Jag ser att Centerpartiet väljer makten framför miljön. Här har man chansen att avgöra så att alla de hotade bygderna i Sverige kan få ett stopp på den här frågan. Men när det väl gäller i Riksdagen så står man inte upp för den politik som man säger sig driva. 

Men när det gäller den här gången kommer alltså Lise Nordin att göra precis som Centerpartiet gjorde då och rösta nej. Men enligt henne är den här situationen annorlunda. 

– Skillnaden nu från förra mandatperioden är att alliansregeringen inte ville stoppa uranbrytning. Fredrik Reinfeldt sa till och med att han var öppen för att det kunde tillåtas. Men den här regeringen har redan en tydlig åsikt i frågan. Det vore därför att slå in öppna dörrar att rösta för Centerpartiets motion, säger Lise Nordin. 

Men då blir förstås frågan när och hur kraftfullt den nuvarande regeringen är beredd att agera. Miljöpartiets linje är alltså att all uranbrytning och därmed också prospektering bör förbjudas.

Det som regeringspartierna är överens om är att man inte ska öppna upp för uranbrytning. Vad det egentligen innebär håller man just nu på att reda ut. Miljöminister Åsa Romson kan inte garantera att det verkligen blir ett lagstadgat förbud. 

– Det kan jag inte säga förrän vi har ett tydligt förslag och förrän man har slutfört den här processen. Men vad jag kan säga är att eftersom regeringens samlade uppfattning är att vi inte ska bryta uran i Sverige, så har vi också en process som vill tydliggöra det. Detta till skillnad mot den tidigare regeringen som inte lyfte ett finger för att följa det som är en stark folklig opinion emot uranbrytning i Sverige. Där måste vi bli tydligare, säger Åsa Romson.