Styrelsen för SD i Stockholm kan ogiltigförklaras

1:41 min

Striden inom Sverigedemokraterna i Stockholm kan få sin upplösning imorgon. På årsmötet för några veckor sedan valdes - mot partiledningens vilja - William Hahne till ordförande samt en ny styrelse som stödjer honom.

Enligt vad Ekot erfar ska Sverigedemokraternas högsta ledning imorgon ta upp frågan om årsmötet är giltigt eller inte. Hahne menar att partistyrelsens inblandning är allvarlig.

– Man har på olika sätt visat att man inte värnar interndemokratin inom Sverigedemokraterna.

Att partiledningen är starkt kritisk till att William Hahne tar över i Stockholm. Det visade sig redan när han kandiderade och de inledde en undersökning för att se om det fanns skäl att utesluta honom ur partiet.

Formellt handlar anklagelserna om att han skulle ha använt medlemsregister på ett felaktigt sätt, för att få stöd för sin kandidatur.

Den utredningen pågår fortfarande, men nu är alltså frågan om årsmötet ens är giltigt. Sen han valdes formellt har den nya styrelsen inte kunnat påbörja sitt arbete.

– Vi, den nyvalda styrelsen, har inte tillgång till hemsida, e-post, bankkonto, medlemsregister, lokalnycklar eller någonting, säger William Hahne.

Hahne är ifrågasatt inom partiet men han själv menar att det handlar om att partiet är toppstyrt och inte tillåter oliktänkande.

– Man har skapat en partikultur där personer som är kompetenta och kommer med egna idéer och förslag ses som ett hot och därför hålls tillbaka.

Vad skulle hända om mötet ogiltigförklaras?
– Om det mot förmodan ogiltigförklaras så kommer vi givetvis att kandidera igen och jag är övertygad om att vi skulle vinna ännu större nästa gång.

Men Richard Jomshof, Sverigedemokraternas partisekreterare, menar att det är just en demokratiska fråga att partiledningen tar upp frågan.

– Man har rätt att överklaga vid årsmöten om man vill, och då måste också organisationen behandla detta överklagande. Då har vi helt enkelt fattat beslut om att diskutera frågan i verkställande utskottet, säger Richard Jomshof.