Biverkningar ska rapporteras

Nu får patienter som drabbas av biverkningar av mediciner själva en möjlighet att rapportera om dem. Konsumentintstitutet Läkemedel och Hälsa, Kilen, försöker nu få patienter i Dalarna att själva rapportera om biverkningar som de drabbats av.
Genom annonser och affischer försöker Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa, Kilen, locka patienter att själva höra av sig med problem som de har med biverkningar. Kampanjen riktar sig till patienter i Dalarna och Stockholm. - Historiskt sett har Dalarna varit ett u-landsområde vad gäller läkemedelsproblem. Många har upplevt att man har haft svårt att få hjälp att komma ur ett läkemedelsberoende och de har därför tagit kontakt med oss. De problemen är historia nu, men det gör ändå att vi är intresserade av att höra mer om Dalarna, säger Jan Albinson på Kilen. - Samtidigt finns det flera läkare i länet som arbetar aktivt med att lyssna på patienterna, säger Jan Albinson. Den som vill berätta om hur man drabbats av biverkningar kan kontakta Kilen på telefon eller via deras hemsida (www.kilen.org), och man får vara anonym. - Det här ska inte ersätta läkarnas rapporter om biverkningar, för de är nödvändiga. Men bara 5 procent av läkarna har någon gång lämnat en rapport. Patienternas åsikter är en komplettering. De ger oss singaler om var det kan finnas problem och vi får veta hur en biverkning kan påverka vardagslivet. Det kan till exempel vara omöjligt att arbeta för en receptionist som plötsligt får väldigt lätt att rodna, säger Jan Albinson.