Var tredje arbetsförmedling försvinner

2:24 min

Arbetsförmedlingen går nu vidare med planerna på att stänga en tredjedel av sina kontor. Samtidigt avsätter myndigheten drygt 250 miljoner kronor extra för att bli bättre på kontakterna med arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg säger att förändringen behövs för att myndigheten ska bli mer effektiv.

– Vi ska reformera oss i grunden och då måste vi titta på kontorsnätet också. Ska jag få mina medarbetare att vara ute och besöka arbetsgivare där de finns, då kommer vi inte ha samma behov av kontor längre. Samtidigt utvecklar vi e-tjänster så inte heller de arbetssökande kommer att behöva besöka ett arbetsförmedlingskontor i framtiden, säger Mikael Sjöberg.

Det ska bli fler arbetsförmedlare som jobbar mot arbetsgivare, och de ska arbeta uppsökande ute på företag för att hitta jobb.

Samtidigt stängs alltså ett stort antal kontor. Runt 100 av Arbetsförmedlingens drygt 300 kontor ska läggas ned de kommande tre åren. Delar av planerna berättade Arbetsförmedlingen om i höstas men sedan dess har de legat på is. För 2015 avsätts nu 258 miljoner kronor extra för arbetsgivararbetet.

– De pengar vi tjänar in på att lägga ned en del kontor kommer vi kunna anställa arbetsförmedlare för. Det kommer ta flera år innan vi är en reformerad arbetsförmedling, så det här ska ses som den strukturerade starten på ett annat arbetsgivararbete, säger Mikael Sjöberg.

Det är inte klart vilka lokalkontor som försvinner, men det är främst Syd- och Mellansverige som berörs, både storstäder och glesbygd.

Årjängs kommun i Värmland vet inte om kontoret blir kvar och det oroar det socialdemokratiska kommunalrådet Daniel Schützer (S).

– Vi har människor som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden som kanske inte sätter sig på en buss för att besöka Arbetsförmedlingen i Arvika eller Säffle. De tycker det är väldigt jobbigt att använda den nya tekniken, utan de behöver det personliga mötet och de behöver det nära.

Vad skulle det innebära om kontoret försvinner i Årjäng?

– Ja, då har vi en grupp människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, som Arbetsförmedlingen ska jobba med men som de inte kommer att nå, säger Daniel Schützer.

Många företag väljer bort Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera och Carina Lindfelt på arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är tveksam till om förändringen nu kan återskapa förtroendet.

– Att säga att man ska göra ytterligare satsningar har jag hört förr. Myndigheten har gjort olika satsningar på arbetsgivarkontakter och tyvärr har vi inte sett att det har blivit något rejält av det.