"Fattiga länder betalar priset"

16 min

Många utvecklingsländer har enorma problem med klimatdrivna katastrofer, framförallt torka och översvämningar, säger Mats Eriksson på Stockholm international water institute, SIWI. Han menar att det till stora delar är en rättighetsfråga eftersom den industrialiserade världen har använt fossila bränslen under lång tid för att stärka sin ekonomi och sitt välstånd. Och nu är det fattiga länder som betalar mycket priset av priset eftersom de klimatdrivna katastrofer som sker drabbar framför allt fattiga länder hårdast, säger Mats Eriksson på SIWI.