LRF i Värmland starkt kritiskt till EU:s vattendirektiv

1:26 min

EU:s vattendirektiv som ska vara genomfört 2021 och är nu ute på remiss. Direktivet innebär bland annat att alla vattendrag ska restaureras till dess ursprung. LRF riktar kraftig kritik mot hela idén.

För Värmlands del skulle det kosta flera miljarder kronor om direktiven går igenom menar Erik Evestam, äganderättstjänsteman på LRF i Värmland.

– Det får enormt stora negativa konsekvenser.

Det är en hel mängd med åtgärder som Sverige måste genomföra fram till 2021 för att följa direktivet. Direktivet säger bland annat att vattendragen ska restaureras till sitt ursprung.

– Klockan vrids tillbaks till 1300-talet, säger Erik Evestam.

Om förslaget blir verklighet skulle det kosta kommuner och markägare flera miljarder bara i Värmland. Ett hårt slag mot landsbygden säger LRF.