Tuffare för arbetslösa när AF skär ner

1:23 min

Vartannat av Arbetsförmedlingens kontor i Sjuhärad kan komma att läggas ner. I stället ska myndigheten effektiviseras och satsa mer på IT-tjänster och ambulerande personal.

Tidigare har Ekot berättat om Arbetsförmedlingen planer på att avveckla en tredjedel av landet lokalkontor. Tanken är att lokalerna ska ersättas med mer personal, bättre IT-tjänster och mer direkt samarbete med näringslivet.

Även Sjuhärad påverkas där vartannat lokalkontor kan komma att läggas ner. Framför allt handlar det om de mindre kontoren i Tranemo, Svenljunga, Bollebygd samt även Herrljunga som redan i dag, obemannad, fungerar som en telefoncentral.

Ännu finns inga beslut vilka av Sjuhärads kontor som berörs, men Tranemos kommunalråd Crister Persson (C) befarar att hans kommun kan komma att drabbas.
Han är kritisk till att arbetssökande kan tvingas resa till andra kommuner för personliga möten.

– Det drabbar en redan utsatt grupp som redan är utanför arbetsmarknaden. Att träffa någon personligen har en betydelse som man inte ska underskatta.

Arbetet med omorganisation inleddes redan i höstas och förväntas ta tre år.