Gimoförläggning får psykologstöd

Landstingsstyrelsen i Uppsala beslutade idag att skjuta till 1 miljon kronor för att förstärka akutsjukvården vid flyktingförläggningen i Gimo.
Pengarna ska bland annat gå till att anställa fler pskykologer och kuratorer. Mats O Karlsson (s), ordförande i landstingsstyrelsen ser detta som en akut utryckning. Landstinget kommer senare at ha en överläggning med Migrationsverket om hur flyktingpolitiken ska kunna fungera bättre i framtiden. Många på flyktingförläggningen mår psykiskt mycket dåligt, och flera barn har försökt ta livet av sig.