Män som slår kvinnor på agendan i Borås

3:42 min

Idag hölls det en temadag på pulsen i Borås, om mäns våld mot Kvinnor. En av föreläsarna var regeringens utredare Juno Blom som just nu arbetar med en nationell strategi för problemet.

Men vid sidan av sin föreläsning så hoppades hon på att få många värdefulla synpunkter på hur man i Borås vill arbeta mot våldet.

– Ingen behöver berätta för mig att det inte fungerar, för det har vi tillräckligt kompetens kring. Men alla konstruktiva idéer kring hur man skulle kunna göra arbetet bättre är välkomna, säger Juno Blom.

Den 29 maj skall den strategi som Juno Blom arbetar med skickas in som slutbetänkande.De har strategiskt valt att samla in synpunkter från olika håll, allt ifrån nationella myndigheter på chefsnivå till de som jobbar med målgruppen.

Vad gäller lösningen på problemet så tror inte Juno Blom att lagar kan göra allt, utan hon tror att vi alla måste börja ta ett större ansvar för det som händer i samhället.

– Så pass allvarligt som jag anser att detta våldet är, så mycket energi, resurser och ansvar måste vi ta. Vi har lagar och riktlinjer, och nu måste detta omsättas till handling.

Mer om strategin mot våldet riktat mot kvinnor hittar du på regeringens hemsida.