Knarklangare ofta unga människor

Det är ofta svårt för skolor att upptäcka vilka ungdomar som använder narkotika. En orsak är att det inte längre är nedgångna missbrukare som säljer tabletter på skolgården. Numera är langarna själva unga människor.
Som vi berättade i morse i Upplandsnytt är det överallt i länet enkelt för unga att köpa narkotika och många skolor har svårt att upptäcka om det pågår försäljning. - Jag tror inte att jag har märkt så mycket, men man har hört talas om att det är folk som kommer hit, på fredagarna, och säljer till andra unga. Men jag har ingen aning om vilka det är eller vad det är för folk eller vilka som köper, säger en elev. På många gymnasieskolor i länet jobbar man aktivt för att försöka fånga upp unga som tar droger. Flera rektorer som Upplandsnytt har pratat med säger att det är troligt att det också sker försäljning på skolorna - men att det är svårt att komma åt. Olle Jarlstad är chef på Uppsalapolisens ungdoms- och gatulangningsgrupp: - Den försäljning som sker till unga sker också av ungdomar, eller av unga i nästan samma ålder. Det kan ske på nästan alla ställen i skolan, på toaletter eller liknande. Ofta är det skolsköterskorna eller lärarna som antingen själva upptäcker eller får tips om att någon elev verkar behöva hjälp. På gymnasieskolorna i Uppsala tar man då kontakt med socialtjänstens ungomsteam, som är specialiserade på unga missbrukare. Men mörkertalet kan vara stort: - Det finns säkert många, många fler som tar droger fast det inte är någon som märker det, säger en elev.