Gävle blir fristad för förföljda konstnärer

Nu är det klart att Gävle får bli första fristad för förföljda konstnärer. Det beslutade kammarrätten i dag och upphäver därmed domen i förvaltningsrätten.

Det är efter en utdragen tvist om kommunen ska vara en fristad för förföljda konstnärer eller inte, som kammarätten nu ger klartecken till Gävle att bli landets första fristad för förföljda konstnärer.

– Jag är väldigt lättad. Vi har alla ett solidariskt ansvar att göra vad vi kan. Att erbjuda en fristad är ett sätt att värna yttrandefriheten som är självklar för oss, men inte för alla i världen, säger Helene Börjesson, ordförande (MP) i kultur- och fritidsnämnden på kommunens hemsida.

Sent under hösten 2013 föreslog miljöpartister i kommunhuset att Gävle skulle bli en fristad för en förföljd bildkonstnär och förra våren beslutade kommunfullmäktige att konstnärer ska kunna få en fristad i Gävle under två år.

Enligt beslutet blev kommunen samtidigt medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN.

Men beslutet överklagades eftersom det ansågs bryta mot kommunallagen. Förvaltningsdomstolen gav rätt och menade att fristadsverksamheten är utrikespolitik och inget kommuner ska ägna sig åt.

Detta ansåg även förvaltningsrätten i Falun som beslutade att Gävle kommun inte har rätt att vara med i ICORN.

Men i dag gav kammarrätten Gävle kommun rätt och därmed är det kommunfullmäktiges tidigare beslut som gäller.

– Det är fantastiskt. För oss är det en självklarhet att kunna stötta förföljda personer och stå upp för yttrandefriheten som är en grundbult i demokratin, säger kommunalrådet Roger Persson (MP) på kommunens hemsida.

Fristadsprogrammet kommer kosta kommunen runt 300 000 kronor per år.

I landet finns åtta fristäder för förföljda författare: Göteborg, Jönköping, Skellefteå, Malmö, Sigtuna, Stockholm, Uppsala, Växjö och Region Skåne.

Där erbjuds författare som är hotade eller förföljda i sina hemländer en fristad under två år. Tanken är att fristaden i Gävle ska fungera på ett liknande sätt.