Personalen berättar om utvisning där irakisk man dog

2:30 min

I tisdags i förra veckan dog en irakisk man när han skulle utvisas till Irak med ett reguljärflyg från Arlanda. Trots att han gjorde motstånd inne i planet avbröts inte utvisningen. När personalen som skulle genomföra utvisningen senare tog honom till Karolinska universitetssjukhuset var mannen död.

Ekots utrikesprogram Konflikt har tillgång till interna dokument där den personal från kriminalvården som utförde utvisningen berättar om vad som hände.

"Efter transport till Arlanda och säkerhetskontroll förde vi honom till det avgående flyget där han i anslutning till cockpit började att protestera och sätt sig till motvärn, vi förde honom bakåt i planet till sista stolsrad där han till och från försökte att resa sig upp samt skrika och protestera. Kollegorna XX och NN tog kontroll över honom".

Den irakiske mannen kunde när de två kollegorna "tog kontroll över honom" inte röra sig fritt. Redan på Migrationsverkets förvar tog man på honom det som i dokumenten kallas "bodycuffs", en form av handfängsel.

Men han gjorde ändå motstånd. Långt innan utvisningen började sade också den irakiske mannen att han inte frivilligt skulle medverka till att bli utvisad till Irak, det får ske som han sa "över min döda kropp". Att mannen skulle göra motstånd bekräftas även i dokumenten som skrivits av personalen som hade ansvar för utvisningen.

"Fick information av personal på flyktingförvaret i Märsta om att mannen ej var villig att medverka till avvisning till Irak."

Vi har pratat med personal som har erfarenhet av utvisningar under tvång och de säger att om det blir våldsamt så är det vanligt att utvisningen avbryts. Men den här utvisningen avbröts inte, trots att motståndet enligt vad kriminalvårdens egen personal skriver, började redan när de steg ombord på planet. Beslutet att avbryta togs senare och i dokumenten står det så här:

"Till slut lugnade mannen ner sig och vi kände efter puls eftersom det såg ut som att han vilade sig eller hade tuppat av".

Med under den utvisningen var tre tjänstemän från kriminalvården, som är de som utför utvisningar på uppdrag av polisen och en polisman.

Åklagaren vid särskilda åklagarkammaren har inlett en förundersökning. Varken den som skrivit det interna dokumentet, Kriminalvården eller Polisen vill uttala sig om varför utvisningen inte avbröts och hänvisar till pågående utredning.

Per Löwenberg är gruppchef vid nationella gränspolissektionen och ansvarig för polisens regelverk vid tvångsutvisningar. Han kan inte kommentera det här enskilda fallet, men han menar att om polisen misstänker att en utvisning kan bli för våldsam så kan det vara ett skäl att avbryta.

– Det kan det definitivt vara. Är det så att man ser att det här kräver så mycket tvång att det här kan bli farligt. Då äventyras ju hälsan. Sådana situationer kan uppstå. I sådana fall så finns då en skyldighet att avbryta försöket. Det ska inte ske till varje pris, säger Per Löwenberg.

Vi vill komma i kontakt med de som bevittnat något av den här händelsen. Ring eller mejla till oss. Om du vill vara anonym använd vår tipstjänst Radioleaks.

OBS: De interna dokumenten läses i ljudet upp av en medarbetare på Ekoredaktionen.