Detektivarbete löste gåta med runinskrift i Hejnum kyrka

5:06 min

Arkeologer har genom detektivarbete lyckats tyda en nyupptäckt runinskrift i sakristian till kyrkan i Hejnum på Gotland. Det är en bön på latin till jungfru Maria, som troligen ristats av en präst i kyrkan på medeltiden.

Arkeologen Laila Kitzler Åhfeldt vid Riksantikvarieämbetet, berättar att det var konservatorerna som arbetade med att restaurera målningar i sakristian, som upptäckte den skadade runinskriften.

Men det krävdes mycket detektivarbete för att kunna tyda den latinska texten som var ristad med runor på väggen.

"Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig, välsignad vare du bland kvinnor", lyder den rekonstruerade latinska texten, översatt till svenska.

Det är ett skriftligt originaldokument från medeltiden som är viktigt för språkhistorien och för att visa vilka som använde skrift på medeltiden, säger arkeologen Laila Kitzler Åhnfeldt.