Regionen tar på sig ansvar för marksanering i norra Visby

2:14 min

Ansvaret för saneringen av den förorenade marken utanför Norderport i Visby och Marmorbrottet i Hejdeby inom Visby vattenskyddsområde tillfaller Region Gotland, enligt Tommy Gardell.

Det gäller de områden där okända föroreningar dumpats. Bland annat berörs förskolan Forellen i norra Visby. Tekniska nämndens ordförande socialdemokraten Tommy Gardell säger att man kommer att söka pengar hos Länsstyrelsen och Naturvårsverket för att finansera saneringen, vilket man i andra sammanhang har beviljats.

- Vi har tagit på oss huvudmannaskapet för andra områden. Och då har vi fått ersättning, säger Tommy Gardell.

Även om regionen inte skulle få pengar för sina insatser så säger Tommy Gardell att saneringen måste göras.