Diesel har hittats i Kungsbackaån

Mer diesel har hittats i Kungsbackaån. Men det är inget nytt utsläpp utan rester från det förra utsläppet som spolats iväg av regnet.

För två veckor sedan upptäcktes ett dieselutsläpp vid Tölö tvärled. Kommunen lade ut flera länsor och efter några dagar upphörde utsläppet.

Det dieselutsläppet spårade till en dagvattenledning som spolats. Var dieseln ursprungligen kom från är ännu inte klarlagt. Utredningen fortsätter.

– Det finns olika misstankar om det, men det är inte något som är fastställt, säger Göran Tobiasson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen.

Han säger att det nu är så små mängder att det inte blir någon större påverkan, men att om det fortsätter så är det bekymmersamt.

– Om det fortsätter att sippra ut så är det ganska allvarligt.

Han uppmanar allmänhet och företagare att hålla koll på sin verksamhet och sina oleavskiljare och brunnar. Att inte slarva om man är hemma och reparerar eller tankar sin bil.

– Alla små utsläpp samlas någonstans och når så småningom dagvattnet och Kungsbackaån, säger Göran Tobiasson.  

Det är teknikförvaltningen som har ansvar för dagvattensystemet och enligt Göran Tobiasson kanske de behöver rensa och sanera på vissa ställen.