Vinstökning för Skistar

Skidanläggningsföretaget Skistar med verksamhet i bl a Sälenfjällen och Åre höjer sin vinstprognos. Helårsresultatet före skatt väntas bli minst 125 miljoner kronor.
För bara sex veckor sedan trodde företagsledningen på en vinst på högst 109 miljoner konor. Nu talar man alltså om en vinst på minst 125 miljoner kronor, och det skulle då innebära en resultatförbättring med bortemot 50 miljoner kronor jämfört med det förra verksamhetsåret. En god vinter med hög efterfrågan och ett effektivitetsprogram som pressat kostnaderna är enligt Skistars VD, Thorvald Sverdrup, orsakerna till den kraftiga resultatförbättringen.