Försvaret vill ha kvar mark på norra Gotland

1:03 min

Trälge skjutfält kan komma att användas av försvaret igen.

Tidigare har Fortifikationsverket fått i uppdrag att sälja området, men nu verkar det inte bli något av med det.

Det handlar om nära 350 hektar mark vid Norra Gattet, och Fortifikationsverket har skissat på möjligheten att bygga där. Men samtidigt finns det delar av det som har höga naturvärden, och länsstyrelsen har föreslagit att det ska bli ett så kallat Natura 2000-område, vilket innebär att man inte får skada naturen.

Men nu har försvarsmakten   meddelat att man inte tycker det är lämpligt med Natura 2000-område där eftersom det kan  inverka på deras möjligheter att använda området.