Stöd i riksdagen för fortsatt arbete mot antiziganism

1:38 min

Arbetet mot anti-ziganism som inleddes av den förra regeringen kommer att fortsätta. Alla partier utom Sverigedemokraterna har nu klubbat igenom en motion i frågan.

Det är bra att det finns en bred uppslutning i riksdagen, säger Erik Ullenhag (FP).

– Jag är väldigt glad över att det finns en bred uppslutning i riksdagen kring den motion jag la, sedan hoppas jag verkligen att Alice Bah Khunke och övriga regeringen också verkligen följer vad riksdagen säger och börjar leverera. Det jag är bekymrad över är att regeringen i den budget som nu förlorade i höstas inte hade planer på att fortsätta ge pengar till arbetet med romsk inkludering, säger han.

Erik Ullenhag har tidigare kritiserat regeringen för att de i sin budgetproposition i höstas drog bort pengar från arbetet med minoritetsfrågor. Bland annat har han pekat på att anslaget för att motverka diskriminering av romer skurits ner kraftigt.

Men nu har Konstitutionsutskottet, KU, röstat för en motion om att fortsätta det arbete mot diskriminering av romer som den förra regeringen påbörjade. Alla partier utom Sverigedemokraterna stödde Ullenhags motion.

Veronica Lindholm (S), ledamot i KU, menar att det aldrig varit tal om att skära ner budgeten för arbetet mot diskriminering av romer från den nya regeringens sida. Pengarna fanns fortfarande kvar i regeringens budget i höstas, det var bara det att de skulle fördelas ut på olika poster, menar hon.

Förslagen i Ullenhags motion är till stor del frågor som regeringen redan jobbar med, säger hon.

– Vi väljer att lägga in det under andra områden, så det kommer inte att bli mindre medel, utan det kommer bara att finnas på fler platser. De bitar som motionären vill att vi jobbar mer med är sånt som egentligen redan finns med i våran plan för hur vi ska driva den här politiken framåt. Sedan finns det också mycket bra förslag där som vi kan använda och ta med oss, säger Veronica Lindholm.