Sjuksköterskebrist i sommar

En av de verksamheter som kommer bli lidande är röntgen i Kalmar där brist på röntgensjuksköterskor gör det ovanligt kärvt i sommar och skapar begränsade möjligheter att röntga. - Det kommer bara att handla om inneliggande på sjukhuset och akuta fall, säger verksamhetschef Magnus Rosenborg. Dom som normalt sett skulle få hjälp på ett par veckor tvingas vänta till hösten för att få en röntgen.
Även på andra håll inom vården är det just bristen på sjuksköterskor som är det oroande inför sommaren. Det saknas sjuksköterskor på dialysen och på akuten på länssjukhuset i kalmar. I norr drabbas bland annat distriktsvården som tar hand om bland annat äldre personer i hemmen. Ann-Marie Bodlund som är samordnare i Hultsfreds kommun säger att hon kan komma att behöva låta undersköterskor sköta sjuksköterskeuppgifter på kvällarna med stöd från en sjuksköterska som har beredskap efter arbetstid från sitt hem. På flera kliniker i länet har man börjat förbereda sig på att den ordinarie personalen kommer behöva arbeta ovanligt mycket övertid i sommar och för att verksamheten ska kunna gå ihop har många också ovanligt tidiga eller sena semestrar. Sjuksköterskebristen kommer också märkas genom att flera avdelningar stängs helt eller delvis. En hel vårdavdelning stängs t ex på kirurgen i Kalmar.