Gifter hittade i marken på förskola i Nybro

0:36 min

Nybro kommun har hittat tungmetaller och ämnen som bildas vid förbränning på gården vid Högabergs förskola i närheten av glasbruksområdet Pukeberg.

Halterna av bly ligger över Naturvårdsverkets riktvärden för känsliga markområden, visar en rapport som ett utomstående företag sammanställt. 

Det var efter att personalen på skolan slagit larm om att man hittat glasskärvor i marken vid gården som man startade en undersökning av platsen i slutet av förra året.

– Ärendet började med att det var barn som hittade skräp och glasbitar och då uppdagades det, berättar skolchef Christer Kratz för P4 Kalmar.

– Först gjordes en mindre undersökning men sedan har man genomfört en mer omfattande.

Under en period stod specialfordon vid förskolan. Rapporten från den noggranna markundersökningen är nu klar.

Området, som tros vara en gammal soptipp, har nu spärrats av. 

I nästa vecka kommer kommunen ha ett möte för att bestämma vilka åtgärder som ska vidtas.