Passivitet inte brottslig

BÅSTAD. Åklagaren som lät bli att ingripa mot en misstänkt sexbrottsling från Båstad, har inte gjort något brottsligt. Den slutsatsen drar överåklagare Sven-Erik Alhem, men han fortsätter ändå att utreda fallet.
- Med hänsyn tagen till de olika förhållandena som rådde i det här fallet finns inte skäl att anta att det finns något brott bakom. Däremot är det inte uteslutet att det finns anledning för ett påpekande för att man framöver inte ska hamna i motsvarande situation, säger Sven-Erik Alhem till TT. Den 42-årige Båstadsbon greps i december efter att ha rövat bort en tolvårig flicka från Ängelholm. Flickan drogades ner och blev sexuellt ofredad och filmad av mannen. De båda hade träffats för att göra upp om barnvaktsjobb. Men flickans svåra upplevelse hade kanske kunnat undvikas. Snart visade det sig att en vuxen kvinna anmält att 42-åringen hållit henne som sexslav i en specialinredd studio i mannens källare redan i augusti. Några dagar senare pekade hon ut mannen vid en fotokonfrontation. Trots det struntade den ansvarige åklagaren att låta polisen gripa och förhöra honom. Någon husrannsakan skedde heller inte då.