Svårt för whiplashskadade få rätt

1:38 min

Det är svårt för whiplashskadade som nekats ersättning att få rätt mot sina försäkringsbolag i domstol. Det menar Nackskadeförbundet som har gått igenom 550 domar.

Mer i Kaliber i P1 i dag klockan 12.00.

Bolagens försäkringsläkare anger ofta att ålderförslitningar är en mer trolig orsak till skadorna än själva bilolyckan. Men det kritiseras av ett antal experter.

En av dem som inte fått någon ersättning av sitt försäkringsbolag är Margareta Forsberg. De problem hon fick efter en trafikolycka ansågs vara just åldersrelaterade.

– Det är kränkande när man då inte tidigare varit sjukskriven, och så händer det en olycka, och menade på att det degenerativa att det var min ålder som gjorde att jag hade fått ont i kroppen helt plötsligt.

Nackskadeförbundet har gått igenom 550 domar i trafikskademål där nackskadade stämt sina försäkringsbolag, efter att de nekats ersättning. Bara i ett fåtal av domarna har den skadade vunnit mot sitt försäkringsbolag. Och att försäkringsbolagens läkare ofta anger att skadorna inte beror på olyckan - utan på degenerativa förändringar får kritik. En av kritikerna är neurokirurgen och före detta klinikchef på Karolinska sjukhuset Lars Wallstedt.

– Skulle man ta in ett gäng 50-åringar eller 60-åringar och röntga dem på nacken skulle man hos nästan alla hitta degenerativa förändringar och ett litet fåtal skulle ha besvär. Så att hänvisa till degenerativa förändringar är en lös planka att stå på. Det kan lika väl eller sannolikt inte ha någonting med saken att göra.

Försäkringsbolagen säger att degenerativa förändringar mycket väl kan vara en förklaring till skadorna. På försäkringsbolaget Folksam har man cirka 30 stämningsärenden per år. Gunilla Hagström är bolagets skadechef.

– Vi strävar definitivt efter att vara så seriösa och så rättvisa. Vi har inget intresse av någonting annat än att kunden ska känna att, den skadade får sitt ärende hanterat med så stor trygghet utifrån det regelverk som vi har att följa.