Fler gratisförsök för barnlösa

Par i Uppsala län som försöker få barn genom provrörsbefruktning får från och med idag tre gratisförsök istället för ett. Det har landstingets styrelse beslutat.
Samtidigt är det tänkt att provrörsbefruktning i framtiden ska ske med enbart ett ägg istället för två, vilket kommer att minska antalet tvillingfödslar. Landstinget i Uppsala län har hittills varit snålast i landet när det gäller provrörsbefruktningar. Beslutet idag innebär att föräldrar här får lika många graitsförsök som i andra län, det vill säga tre istället för ett. Samtidigt övergår man från att använda två ägg till ett ägg vid den konstgjorde befruktningen. Det minskar chanserna att bli gravid men ger å andra sidan färre tvillingar och mindre komplikationer vid förlossningen. - Det här att vi får tre försök tror jag blir alldeles klart bättre för föräldrarna, för att det har varit en press för dem tidigare att bara ha ett försök, säger Ulf Hansson som är chef för kvinnokliniken i Uppsala. Idag är det ca 90 par från Uppsala län som årligen får ett gratis försök men med de nya reglerna beräknas antalet behandlingar öka till 190 behandlingar som bekostas av landstinget. Men något merkostnad för skattebetalarna blir det sannolikt inte eftersom vårdbehovet minskar på annat håll.