Mer pengar mot tågförseningar

Banverket meddelade idag att man ska satsa 100 miljoner kronor extra för att förbättra punktligheten i tågtrafiken i Sverige.
Pengarna kommer bland annat att gå till ökat underhåll och renovering av växlar och signalsystem på sträckan Stockholm-Solna och Uppsala-Sala. Målet är att minska förseningarna med 10 procent under 2002.